எம்மைப்பற்றி

 வணக்கம்


அன்புள்ள நண்பர்களே…  

www.nalluraan.com - இணையதளத்திற்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த இணையதளம் உங்களுக்கு மிகவும் பயன் பெரும் வகையில் உயரிய நோக்கத்துடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தளத்தில் ஜாதக விவரங்களை இலவசமாக பதிவு செய்யலாம் ஜாதக விவரங்களை இலவசமாக பாருங்கள் ஜாதகப்பொருத்தம் இருந்தால் பெற்றோர்களே நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளுங்கள் தங்களுக்கு இனிதான வரன் அமைய  நல்வாழ்த்துக்கள்.

தொடர்பு இலக்கம்   +94764156365 
மின்னஞ்சல் முகவரி 

nalluraanmatrimony@gmail.com 

nalluraanmatrimonyservice@gmail.com